Fruktträdsbeskärning i Staffanstorp kommun

Bor du i Staffanstorp kommun och är i behov av beskärning av fruktträd? Då har du kommer helt rätt!

Beskärning är ett normalt underhållsarbete som utförs på de flesta fruktträd för att kontrollera deras tillväxt och form.

Beskärning kallas ibland för att ”tämja” trädet eftersom det gör det möjligt att skapa ett balanserat, vackert exemplar som ger livlig frukt.

Det finns många olika sätt att beskära fruktträd på, men vår metod är att beskära försiktigt och anpassa beskärningen till trädets form för att få ett friskt träd med en stark stam och starka grenar. Genom att göra detta kan man ge trädets dess bästa möjlighet att ge frukt av bättre kvalitet.