Rut-avdrag

Vad är ett RUT-avdrag? 

RUT-avdrag är en skattereduktion vid köp av hushållsnära tjänster som tillhandahålls av Skatteverket. 

Vem får göra ett RUT-avdrag? 

En förutsättning för att få göra RUT-avdrag är att man betalar preliminärskatt i Sverige. 

Hur mycket rutavdrag får man göra? 

Man får maximalt göra avdrag på 75 000 kr per person och år.

Hur går det till? 

Din faktura från oss reduceras med 50 % av arbetskostnaden inkl. moms. Vi ansöker sedan om utbetalning från Skatteverket på resterande belopp. Skulle ansökan bli avslagen är du som köpare skyldig att ersätta oss för hela faktureringsbeloppet inkl. moms.

Är du osäker kan du alltid använda Skatteverkets e-tjänst för ROT & RUT.